Vad vi gör

Karlsson & Elner har hittills haft och har flera uppdrag inom olika branscher. Utan fyrfältare har vi bland annat tagit oss an och utfört:

  • Framtagning av BI (business intelligence)-system inom privatvård, från blankt papper till affärsanalys, implementerat arbetssätt, IT-struktur och rapportverktyg
  • Interimsledaruppdrag inom elkraft, från kaos såväl ekonomiskt som personellt, till kontroll och arbetsglädje
  • Projektledning och stöttning i affärssystemsbyte. Arbetat med både IT-utveckling såväl som arbetssätt inom inköp
  • Förstudie kring e-handel med affärsanalys B2B
  • Implementation av spridning av best practice och målstyrning i decentraliserat företag

Parallellt driver och utvecklar vi egna affärsbolag inom koncernen.

Har du ett behov, hör av dig. Vi växer och blir fler.