Välkommen till oss

Konsultbolag finns det gott om. Det ena mer specialiserat än det andra. Somliga specialiserade på att inte vara specialiserade, utan istället på att vara generalister. I våra tidigare karriärer som ledare inom större bolag stötte vi på flera. Det vi oftast saknade var en känsla för att man tog ansvar för kundens situation, och var beredd att ansluta till gruppen. Inte bakom eller ovan påtalande hur det borde vara, utan sidan om och med.

Hur vore det med en konsult som har målsättningen att oavsett bransch kunna sätta sig in i problematiken? Hur vore det med en konsult som oavsett utmaning lär sig och levererar? En konsult som kan göra det stora strategiarbetet, leda organisationen, byta IT-systemet eller hjälpa till att serva gräsklipparen? En konsult som känner ansvaret för att företaget/avdelningen levererar, som om denne vore ansvarig själv?

Den konsulten finns hos oss. Vi investerar all vår energi i att hjälpa kunden driva det som behöver drivas i mål.

Vi tänker och gör, det är Karlsson & Elner.

Gustaf & Fredrik